« توافق نامه طرف اعتماد مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران »
لطفاً قبل از هرگونه اقدام، این سند را به دقت مطالعه فرمائيد. شما نباید به گواهی صادر شده دیجیتالی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران اعتماد کرده و یا آنرا قانونی بدانید و حتی نباید پیش از خواندن و قبول شرایط این توافق نامه و اطلاع از مفهوم جملات موجود در گواهی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران به آن دسترسی یافته و از منابع و یا هرگونه خدمات ارائه شده از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران استفاده نماييد. در صورت بروز هر یک از موارد ذکر شده نظیر قانونی شمردن، اعتماد و استفاده از این گواهی دیجیتالی، قبول و استفاده از منابع و خدمات، فرض بر این خواهد رفت که شما تمامی شرایط موجود در این توافق نامه را پذیرفته اید.
1. کاربرد و استفاده از شرایط:
1.1. این شرایط و ویژگی ها که در این تـوافق نـامه تنـظیم گـردیده است، ارتبـاط میـان شما (به عنوان طرف اعتماد) و مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران را مشخص می نماید.
1.1.1. قانونی شمردن به اعتماد و یا استفاده از یک گواهی (سند رسمی) و اطلاعات و نکات عمومی موجود در آن به منظور تعیین صحت امضاء دیجیتالی و کشف پیام تنظیم شده در آن گواهی و . . . ، بستگی دارد.
1.1.2. دستیابی و استفاده از منابع
1.2. با دستیابی به گواهی و منابع آن، طرف اعتماد با شرایط و ویژگی های موجود در این توافق نامه موافقت نموده و تصور می شود که این قرارداد را مطالعه نموده و مفاهیم موجود در آن را درک کرده است.
2. مفاهیم:
2.1. در این توافق نامه واژه ها و توضیحات زیر دارای معانی به شرح زیر می باشند.
2.1.1. روز تجاری به معنای روزهای دو شنبه تا پنج شنبه می باشد و به استثنای روزهایی که تعطیل رسمی ایران می باشند.
2.1.2. زنجیره گواهی به معنای زنجیره ای از گواهی های دیجیتالی است که ممکن است به منظور صادر کردن یک گواهی دیجیتالی از سوی یک مقام تابع در گواهی، به وجود آید.
2.1.3. CPS به مفهوم جمله معتبر و تصدیق شده ای است که از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران منتشر می گردد و در طول زمان نیز اصلاح می گردد.
2.1.4. CRL به معنای فهرست گواهی فسخ شده مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران می باشد.
2.1.5. گـواهی دیجیتـالی به معنای فـایل الـکترونیکی اطـلاعات گواهینامه است (مطـابق با اسـتانـدارد ITU-T 3 از متد X 509 ) که از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران به منظور شناسایی یک فرد و یا ماهیت وی و یا ارائه هویت SSL با استفاده از امضای دیجیتالی و یا هویت وی ارائه و صادر می گردد. این گواهی شامل شناسایی یک فرد تأئید شده به منظور استفاده از امضای دیجیتالی و نکات عمومی در خصوص وی، شماره سریال، مدت زمانی که طی آن گواهی دیجیتالی مورد استفاده قرار گرفته و حتی این گواهی از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران صادر گردیده است، می باشد.
2.1.6. امضاء کننده گواهی توافق نامه دیجیتالی به معنای توافق نامه وارد شده میان مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و امضاء کننده قوانین گواهی دیجیتالی است.
2.1.7. امضاء دیجیتالی به مفهوم، فایل الکترونیکی اطلاعات رمز گشايي شده ای است که با سایر اطلاعات الکترونیکی ضمیمه شده و مرتبط می باشد و این امضاء شناسایی شده و به شکل بی نظیری مرتبط با صاحب امضاء اطلاعات الکترونیکی می باشد و با استفاده از این مفاهیم به وجود می آید که صاحب امضاء می تواند تحت کنترل منحصر به فردی قرار گرفته و می تواند به ترتیبی به هم مرتبط گردد که هر گونه تغییرات متعاقبی را که در این اطلاعات الکترونیکی مشهود به وجود می آید، ایجاد نماید.
2.1.8. حوادث غیرمترقبه به معنای هر گونه شرایط و موقعیت هایی است که خارج از کنترل عاقلانه مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران باشد البته بدون هرگونه تعصب در خصوص عمومیت بخشیدن به هر واقعه طبیعی و رویداد از پیش تعیین شده، کمبود موارد ارائه شده از فرد (غیر از جاييكه این شرایط و موقعیت ها بر اساس کمبود طرح های معقولانه به وجود می آید) ، قانون و مقررات هر گونه مقام دولتی و مقام مافوق ملی، جنگ و یا موقعیت های اضطراری، طبیعی، حوادث، اپیدمی، آتش سوزی و شورش
2.1.9. جزئیات تعیین شده به مفهوم موارد زیر است:
الف) نشان دادن و تعیین این مسئله که گواهی دیجیتالی به عنوان یک گواهی کنترل شده صادر گردیده است.
ب) نام مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و چگونگی تاسيس آن.
پ) نام امضاء کننده و یا اسم مستعار وی (که تحت این نام شناخته شود)
ت) قانونی برای دخالت دادن نشان ویژه ای از فرد امضاء کننده، چنانچه مناسب بوده و نیز بر اساس هدف این گواهی.
ث‌) مطالب عمومی مطابق با موارد اختصاصی و تحت کنترل فرد امضاء کننده.
ج‌) نشانی مبنی بر شروع و خاتمه مدت زمان اعتبار گواهی دیجیتالی.
ح‌) کد شناسایی گواهی دیجیتالی.
خ‌) امضاء دیجیتالی
د‌) محدودیت در میزان استفاده از این گواهی، چنانچه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد.
ذ‌) محدودیت در میزان معامله ای که گواهی به دلیل همین معامله می تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته این در حالتی که محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد.
ر‌) نشان نام مرکز صدور گواهینامه الکترونیکی ایران به عنوان صادر کننده و پشتیبان.
2.1.10. کلید به مفهوم فایل الکترونیکی اطلاعات محرمانه و رمزگذاری شده که به منظور رویارویی با کلید عمومی و با استفاده از قوانین مشابه رمزگذاری، طراحی می گردد و می تواند به منظور ایجاد یک امضای دیجیتالی، رمز گشايي فایل ها و پیام ها و ارائه مدرکی از هویت آنها جهت دستیابی به سایت های الکترونیکی سالم، مورد استفاده قرار گیرد.
2.1.11. مطالب عمومی به مفهوم فایل الکترونیکی اطلاعات کشف شده و در دسترس عموم می باشد که به منظور تائيد امضای دیجیتالی، کشف فایل ها، پیام و کشف هویت ها جهت دستیابی به یک سایت الکترونیکی سالم، مورد استفاده قرار گیرد.
2.1.12. منابع به معنای مجموعه ای از پایگـاه اطـلاعاتی است که در دسترس عـموم مردم قرار دارد و به منظور ذخیره و باز یافتن گواهی های دیجیتالی، اطلاعات CRL و سایر اطلاعات مرتبط با گواهی های دیجیتالی می باشد و می توان از طریق سایت الکترونیکی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران به آن دسترسی پیدا کرد.
2.1.13. امضاء کننده به معنای شخصی است که گواهی امضاء شده از سوی شرکت صادر کننده گواهینامه را صادر می کند و در توافق نامه اشتراکی متعلق به گواهی دیجیتالی عضویت دارد.
2.1.14. مقام فرعی گواهی به مفهوم صادر کننده و یا شخص ثالثی است که از سوی صادر کننده به عنوان یک مقام گواهی عمل می نماید.
2.1.15. خدمات اعتباری ld به مفهوم خدمات ارائه شده از سوی شرکت صادر کننده گواهینامه نسبت به این توافق نامه و بهره گیری از نرم افزارهای پرتوان ld Authority است که به منظور تأیید و حصول مجدد گواهی های ld Authority و نیز نشان دادن اطلاعات دقیق از گواهی های ld Authority و در خصوص کاربردهایld Authority مورد استفاده قرار می گیرد.
2.1.16. کاربردهای توانمند ld Authority به مفهوم نرم افزار و خدماتی است که از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و یا فروشندگان نرم افزارها به عنوان شخص ثالث برای استفاده با خدمات ld Authority ، گسترش می یابد
2.2. در این توافق موارد زیر تعیین شده است:
2.2.1. مراجعه به جزئیات و برنامه ها، جزئیات و برنامه های این توافق نامه به شمار می آید.
2.2.2. استفاده از هر گونه، استفاده از انواع دیگر است.
2.2.3. مراجعه به هر شخص باید به ترتیبی باشد که شامل هر گونه فرد، کارخانه، شرکت و یا سایر پیکره های حقوقی، دولت و یا سازمانهای دولتی، مقام شهری و یا شهرداری، عضو دولتی و یا اقدامات مرتبط، انجمن، مشارکت و یا مشارکت محدود (چه دارای شخصیت قانونی مجزا باشد یا خیر) گردد.
2.2.4. مراجعه به هر اساسنامه و یا قانون موضوعه باید به ترتیبی باشد که شامل مراجعه به قوانین مشابه که ممکن است در طی زمان اصلاح، تغییر و یا مجدداً تصویب گردد، باشد.
2.2.5. هر گونه مراجعه به روز (که شامل عبارت روز تجاری نیز می باشد) به مفهوم یک دوره 24 ساعته از یک شب تا شب دیگر می باشد.
2.2.6. بر اساس بند 16 اشاره به وارد آوردن خسارت به هر فرد در برابر هر وضعیتی شامل وارد آوردن خسارت و صدمه نرساندن به وی و محفوظ نگه داشتن او از هر گونه صدمه، ادعاها و هر گونه اقدام بر علیه وی و نیز تمامی خسارات، صدمات، پرداخت ها و هزینه هایی است که از سوی فرد به عنوان نتیجه ای از این وضعیت تعیین می گردد، می باشد.
2.2.7. مراجعه به هر گونه سند در این توافق نامه مراجعه به اسناد دیگری است که اصلاح و تغییر یافته و بازسازی و یا ضمیمه شده است می باشد. (به استثنای نقض قانون این توافق نامه)
2.2.8. سرفصل ها و عناوین تنها به منظور سهولت در کار می باشد و هیچ گونه تاثيري برروی تفسیر این توافق نامه بر جای نمی گذارد.
2.2.9. واژه های کلی که از طریق واژه « سایر » معرفی شده اند نباید به دلیل آنکه این واژه قبل از سایر نشان دهنده یک مجموعه از عملکردهای ویژه، وقایع و چیزها می باشد به عنوان یک مفهوم محدود کننده در نظر گرفته شود.
2.2.10. مراجعه به ريال همان مراجعه به واحد پولی جمهوری اسلامی ایران است و اشاره به هر مبلغ بر اساس این واحد پول رایج باید شامل اشاره به مبالغ مساوی در هر واحد پولی رایج باشد.
3. وظایف طرف اعتماد:
3.1. با توجه به امکان دستیابی و استفاده از منابع، دسترسی و استفاده و اعتماد به گواهی دیجیتالی و یا خدمات ld Authority ، طرف اعتماد با انجام موارد زیر، پیش از اعتماد به گواهی دیجیتالی موافقت می نماید.
3.1.1. در جاييكه گواهی دیجیتالی از سوی شخص ثالث صادر می گردد، تائيد این گواهی به منظور تضمین این مسئله است که شخص ثالث یک مقام فرعی در مسئله گواهی است و گواهی دیجیتالی بر اساس خط مشی های تنظیم شده در CPS، صادر می گردد.
3.1.2. منابع را به منظور تضمین این مسئله کنترل نماييد که گواهی دیجیتالی معتبر و قابل استفاده می باشد.
3.1.3. به منظور وارد کردن شخص ثالث و طرف اعتماد در موقعیت های ذکر شده از هر گونه اقدام معقول استفاده نماييد.
3.2. طرف اعتماد از استفاده از گواهی دیجیتالی برای هر هدف به استثنای هدف تنظیم شده در بخش CPS برای یک گروه خاص و نوعی از گواهی دیجیتالی جلوگیری می کند و با بازه زمانی و فرآیندها و روش های تنظیم شده در CPS موافقت می کند.
4. وظایف مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران :
4.1. مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران موافق با موارد زیر است:
4.1.1. به روز در آوردن CRL و منابع با استفاده از ثبت تمامی فسخ های انجام شده در گواهی های دیجیتالی که برای SSL استفاده می شود و از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و یا آگاهی به مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران از طریق یک فرد امضاء كننده در طی 24 ساعت انجام می گیرد. البته این کار پیش از زمان به روز در آوردن CRL و منابع می باشد.
4.1.2. اصلاح تمام موارد ثبت شده ld Authority در زمان واقعی که از طریق ثبت تمامی موارد لـغو شده گـواهی های دیجیتـالی که به منظور trust logo و Trust Toolbar استفاده می گردد و از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و یا آگاهی به مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران از طریق فرد امضاء كننده انجام می شود.
4.1.2. قانونی شمردن اطلاعات ارائه شده از سوی هر امضاء كننده در فهرست مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و پیش از صادر کردن یک گواهی که شامل اطلاعات با استفاده از روش های تنظیم شده در بخشی تحت عنوان معتبر ساختن کاربرد گواهی CPS می باشد.
5. موارد مورد پذیرش طرف اعتماد :
5.1. طرف اعتماد موارد زیر را با کمال میل پذیراست:
5.1.1. به روز در آوردن CRL از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و در نتیجه CRL شامل ثبت زمان واقعی فسخ های انجام شده در گواهی دیجیتالی SSL نمی باشد.
5.1.2. ld Authority در یک زمان واقعی از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران به روز در می آید و بلافاصله هرگونه فسخ در trust logo و Trust Toolbar را ارائه می نماید.
5.1.3. امنیت و درستی مطالب عمومی که مطابق با موارد خصوصی شامل شده در گواهی دیجیتالی است ممکن است بر اساس تصویب و یا حذف شخص ثالث که از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران حقوقی نشده است مصالحه گردد و با این مسئله موافقت می گردد که مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران نباید از سوی شخص اعتماد کننده به دلیل وارد آمدن هرگونه خسارت در نتیجه این مصالحه، مسئول شناخته شود.
5.1.4. مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران به یادداشت های تصویبی، یادداشت های دولتی، پایگاه اطلاعاتی تجاری شخص ثالث و خدمات موجود در حوزه نام به منظور اعتبار بخشیدن به اطلاعات شامل شده در گواهی های دیجیتالی اعتماد می نماید و با این مسئله نیز موافقت می كند كه مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران نباید برای خسارات متحمل شده از سوی شخص ثالث به عنوان نتیجه اشتباهات و یا کمبودهای موجود در این یادداشت ها و پایگاه اطلاعات مسئول شناخته شود و نیز این مسئله شامل اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی فراهم کنندگان خدمات موجود در حوزه نام و یا شخص ثالث نیز می باشد.
5.1.5. مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران متفاوت کردن میزان اعتبارات اطلاعاتی در گواهی های دیجیتالی را بر اساس درجه ضمانت که ضمیمه گواهی دیجیتالی می باشد انجام می دهد و با در نظر گرفتن عواملی در هنگام تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا به این گواهی دیجیتالی اعتماد نماید یا خیر، موافقت می نماید.
6. اصلاح CPS:
مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران دارای حقی به منظور اصلاح هر بخش از CPS و در هر زمان می باشد که این کار را بدون توجه پیشین و مقدم بر طرف اعتماد، و بدون شامل شدن محدودیت در این زمینه انجام می دهد. محدودیت ذکر شده در بخش از CPS است که تمام فرآیند قانونی کردن گواهی های دیجیتالی را تنظیم می نماید.
7. منابع :
منابع بر مبنای دو واژه «است» و «در دسترس» موجود در شبکه های قابل دسترس عموم می باشد و مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران نمی تواند در قبال هرگونه شکست در اینگونه شبکه ها موظف باشد و ممکن است باعث شود که منابع در دسترس و موجود نباشند. مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران هر گونه ضمانت را در این زمینه یعنی موجود بودن منابع نمی پذیرد و این حق را دارا است تا بتواند عدم دسترسی و یا نزدیک شدن به منابع را بدون توجه به زمان انجام دهد.
8. منبع ضمانت ها:
به استثنای موارد ذکر شده تحت این توافق، سایر ضمانت های گفته و اشاره شده در اینجا از سوی قانون فاقد هرگونه پروانه بوده و مجاز شناخته نمی شوند.
9. خاتمه (فسخ):
این توافق باید از تاریخ مقرر آغاز شده و تا زمان پایان از طرف مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران با توجه به قوانین بند 9,2. که در زیر به آن اشاره می شود، ادامه یابد.
9.2. مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران می تواند این توافق را جهت سهولت در کار در هر زمان و به هر دلیل به پایان برساند و طرف اعتماد را از این مرحله یعنی به پایان رساندن توافق با توجه به بند 14 از این توافق، مطلع خواهد نمود.
10. نتایج حاصل از فسخ (پایان دادن به توافق)
10.1. چنانچه این توافق از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران با توجه به بند 9 بالا، به پایان برسد، طرف اعتماد نباید از تاریخ فسخ این توافق موارد زیر را انجام دهد:
10.1.1. استفاده و یا دستیابی به منابع
10.1.2. استفاده، دستیابی و اعتماد به گواهی دیجیتالی و یا هرگونه خدمات ارائه شده از سوی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران و وظایف مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران تحت این توافق باید متوقف گردد.
11. محدودیت در میزان مسئولیت :
11.1. هیچ یک از موارد ذکر شده در این توافق نباید مستثنی و یا محدود کننده هر یک از وظایف طرفین گردد.
11.1.1. به دلیل مرگ و یا صدمات شخصی که در نتیجه بی توجهی فرد و یا رئیس، متصدیان، کارمندان، مقاطعه کاران و یا نمایندگان به وجود آید.
11.2. طرف اعتماد این مطلب را می پذیرد که محدودیت در استفاده از گواهی و محدودیت های موجود در ارزش معاملات که گواهی ها به دلیل همین معـاملات مورد استفاده قرار می گیرد، در هر یک از گواهی ها تنظیم گردیده است و طرف اعتماد با این امر موافقت می نماید که مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران نباید برای هر یک از صدمات وارد شده (براساس بند 11.1 که در بالا به آن اشاره شد) از سوی طرف اعتماد و نیز استفاده از گواهی هایی که میزان این محدودیت را بیشتر می نماید، مسئول شناخته شود.
11.3. گروهها و افراد با این مطلب موافق هستند که ضمانت های محدود شده و نیز مسئولیت های محدود شده که در بند 8 تنظیم گردیده است، ویژگی های اساسی از این توافق نامه هستند و با توجه به ارتباط میان گروهها و منابع به دست آمده از سوی طرف اعتماد و وظایف تحمیل شده به مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران تحت این توافق نامه، بسیار عادلانه و معقول به نظر می رسند.
12. وقایع غیر مترقبه :
مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران نباید برای هرگونه نقض وظایف خود تحت این توافق نامه که از وقایعی نظیر وقایع غیر مترقبه حاصل می گردد، مسئول شناخته شود.
13. فسخ (لغو) :
مسئله فسخ از سوی هر فرد نقص کننده و یا کوتاهی موجود در هر یک از قوانین این توافق نامه از سوی گروه دیگر نباید به عنوان فسخ، نقض های متعاقب از قوانین مشابه و یا سایر قوانین استنباط گردد و نباید هیچ گونه تأخیر و یا حذفی در نقش هر یک از افراد به وجود آورد و این مسئله به منظـور به دست آوردن یک قدرت صحیح و یا حق ویژه ای است که می تواند به عنوان فسخ هر نقض ایجاد شده و یا کوتاهی از سوی هر گروه، عمل نماید.
14. نکات :
14.1. نکات قابل توجه برای مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران
هرگونه توجه به تقاضا، دستورالعمل و یا سایر اسناد که تحت این توافق نامه به مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران عرضه می گردد. باید از طریق پست درجه یک و یا انتقال رو نوشت به آدرس و یا شماره رونوشت مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران که در این توافق نامه تنظیم شده است فرستاده و یا تحویل داده شود. (این رونوشت و انتقال آن که از طریق نامه پست شده تائيد می گردد در طی 12 ساعت انجام می گیرد). (آدرس های ذکر شده به صورت نوشتاری به طرف اعتماد نیز شامل آدرس ها و یا شماره های ذکر شده نیز می باشد). و سایر نکات و مدارک (چنانچه تحویل داده شود) در زمان تحویل نیز باید به کار گرفته شود و این کار در مدت 48 ساعت پس از پست یا ( اگر از طریق انتقال رونوشت فرستاده شود) و 12 ساعت پس از ارسال باید صورت بگیرد.
آدرس نماینده تجاری مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران که دارای مسئولیت محدود می باشد به ترتیب زیر است:
شیراز - بولوار شهيد چمران - حدفاصل ميدان دانشجو و پل زرگری - بالاتر از بانک قوامين - ساختمان انتخاب اول - واحد 7 - شرکت ستاره طلایی شرق
تلفن: 36284688 (71)، فکس: 36284689 (71)
که برای جلب توجه مدیر امضاء کننده توافق نامه گواهی دیجیتالی مشخص گردیده است.
14.2. نکات قابل توجه برای طرف اعتماد:
هرگونه توجه، تقاضا ، دستورالعمل و یا سایر اسناد که تحت این توافق نامه به طرف اعتماد عرضه می شود باید به سایت الکترونیکی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران که در بخش منابع به صورت : www.iranssl.com مشخص گردیده است پست گردد و باید اینگونه تصور گردد که در زمان ثبت این نکته در سایت الکترونیکی مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران ، به کار گرفته شده است.
15. عدم اعتبار و قابلیت تقسیم:
چنانچه هر یک از قوانین موجود در این توافق نامه (چنانچه از یک ماهیت طبیعی برای اجرا برخوردار نباشد) از سوی دادگاه و یا هر سازمان اجرایی و قضایی، بی اعتبار و غیر قابل اجرا در نظر گرفته شود، عدم اعتبار و عدم قابلیت اجرایی این قانون نباید بر قوانین دیگر این توافق نامه تاثير گذارد و تمامی قوانین که از طریق این عدم اعتبار و قابلیت اجرایی تاثير نگرفته اند باید در نفوذ و اجرای کامل باقی بمانند. در نتیجه این امر، افراد گروهها و موافقت خود را در تلاش به منظور جایگزین نمودن قوانین معتبر و قابل اجرا به جای قوانین فاقد اعتبار و غیر قابل اجرا اعلام می نمایند. اینگونه قوانین معتبر و قابل اجرا به طور وسیعی امکان دستیابی به اهداف اقتصادی، قانونی و تجاری از قوانین فاقد اعتبار و غیر قابل اجرا را فراهم می آورد.
16. توافق نامه تمام و کمال (دست نخورده و کامل):
16.1. این توافق نامه و تمامی اسناد مرتبط با آن شامل توافق ها و فهم کامل و منحصر به فرد در میان افراد در زمینه موضوع مورد نظر و موجود در این توافق نامه می باشد و تمامی توافق های اولیه، موافقت ها و مقررات مرتبط با آن را جایگزین آنها می نماید. هیچ گونه ارائه، تعهد و پیمانی نباید پیش از این توافق نامه به منظور اشاره به مطالب ذکر شده و یا نوشته شده در خصوص مذاکرات میان افراد برداشت گردد. به استثنای زمانیکه این مطلب در توافق نامه ذکر شده باشد.
16.2. بدون پیش داوری در خصوص مسئولیت در برابر عدم نمایش های مناسب و فریب آمیز، هیچ گروهی را نباید در برابر عدم نمایش های صحیح و عبارات نادرست اصلاح نمود و نیز مسئولیتی را به آنان محول نمود مگر آنکه این ادعا به منظور نقض این توافق نامه نادرست باشد.
17. واگذاری وظایف:
بر اساس این توافق نامه و بدون دریافت رضایت مکتوب فرد دیگر، به هیچ فردی نباید ادعا و یا تکلیفی در برابر پذیرش و یا انتقال حق و وظایف داده شود.
18. تغییر و تحولات:
18.1. هر گونه تغییر ایجاد شده در این توافق نامه که مورد نیاز و قانونی باشد باید به سرعت به مرحله اجرا گذاشته شود. مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران نیز باید یک اطلاعیه مکتوب از این تغییر را به طرف اعتماد ارائه نماید.
18.2. بر اساس بند 18.1 ، مرکز صدور امضای دیجیتالی ایران ممکن است بر طبق قانون 20 که اطلاعیه ای مکتوب در خصوص روزهای تجاری می باشد، هر یک از شرایط این توافق نامه را برای طرف اعتماد تغییر دهد.
19. کنترل قانون و حوزه قضایی:
این توافق نامه و تمامی موارد برخاسته از آن و یا مرتبط با آن، باید بر طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ساخته و نیز کنترل گردد. افراد، به موجب این توافق نامه به حوزه های قـضایی غیر انحصاری از دادگاههای نظام دادگستری جمهوری اسلامی ایران تسلیم می گردند.