رایاکليد
رایا کلید، یک توکن یا ابزار احراز هویت سخت افزاری است که در ظاهر شبیه به یک حافظه USB است، اما در واقع یک صفحه کلید محســــوب می شود.
با فرمانی که از طریق لمس دکمه مربوطه در ابزار تولید می شود، یک کد رمز حساس به زمان، همانند حروفی که با صفحه کلید نوشته شوند به سرور ارسال می گردد.
رایا کلید با هر رایانه، سیستم عامل و مرورگری بدون نیاز به نصب نرم افزار در سمت کاربر کار می کند.