نحـــــــــوه توليد کـــــد در

کد شامل اطلاعات کلی در مورد سرور شما و کليد عمومی گواهينامه ديجيتالی و سایت شما خواهد بود. پس از تهيه کد آنرا با استفاده از در فرم سفارش محصول در فيلد مناسب قراردهيد.

روش توليد کليدهای مورد نياز و امضای گواهينامه :

بخش را انتخاب کنيد.

نرم افزار را انتخاب کنيد.

از پنجره سمت چپ سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در پنجره میانی را انتخاب و باز نمایید.

در منوی (سمت راست صفحه)، بر روی کلیک کنید.

در پنجره ، اطلاعات خواسته شده را بصورت زیر وارد نمایید:

: فيلد باید شامل يا باشد و يا آدرس کامل سایتی که ميخواهيد را بر روی آن استفاده کنيد باشد. برای مثال يک نام برای ميتواند شامل و مثلا باشد، اما يک برای تنها برای معتبر است. لازم به ذکر است که انتخاب این خاصيت در نوع محصول شما اثر خواهد داشت.

نام سازمان و يا شرکت خود را وارد کنيد .

نام واحد مربوطه را (در صورت وجود) وارد کنيد . این اطلاعات در گواهينامه شما نشان داده خواهند شد.

نام شهر خود را وارد کنید.

نام استان خود را وارد کنید.

نام کشور خود را انتخاب کنید (کد دو رقمی کشور).

دکمه را فشار دهيد.

در پنجره ، گزینه پیش فرض () را انتخاب کنید. در قسمت اگر سرور شما 128 بيتی است گزینه 1024 و در صورتيکه سرور شما 256 بيتی است گزینه 2048 را انتخاب کنيد. سپس دکمه را فشار دهيد.

نام فایلی را برای ذخيره کد در آن انتخاب کنيد.

جزئيات اطلاعاتی را که وارد کرده اید و مخصوصا گزينه را با دقت بازبینی کنيد. توجه کنيد که مورد نظر تنها برای نام دامنه ای که نمایش داده شده است کار مي کند و اگر شما اشتباه وارد کرده باشيد، بعداً غير قابل تصحيح ميباشد.

زمانيکه کالای مورد نظر خود را بر روی سایت سفارش ميدهيد محتوای این فایل را در فيلد مناسب بصورت کامل کپی کنيد.

سپس سایت اطلاعات را در فرم سفارش تکميل کنيد و کالای مورد نظر خود را سفارش دهيد.

ما پيشنهاد ميکنيم که شما از کد و رمز خود يک پشتيبان تهيه کنيد زيرا آنها تنها نزد شما موجود ميباشند و اگر آنها را از دست بدهيد نميتوانيم به شما کمک کنيم.

نحـــــــــوه توليد کـــــد در

کد شامل اطلاعات کلی در مورد سرور شما و کليد عمومی گواهينامه ديجيتالی و سایت شما خواهد بود. پس از تهيه کد آنرا با استفاده از در فرم سفارش محصول در فيلد مناسب قراردهيد.

روش توليد کليدهای مورد نياز و امضای گواهينامه :

بخش را انتخاب کنيد.

نرم افزار را انتخاب کنيد.

از پنجره سمت چپ سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در پنجره میانی را انتخاب و باز نمایید.

در منوی (سمت راست صفحه)، بر روی کلیک کنید.

در پنجره ، اطلاعات خواسته شده را بصورت زیر وارد نمایید:

فيلد باید شامل يا باشد و يا آدرس کامل سایتی که ميخواهيد را بر روی آن استفاده کنيد باشد. برای مثال يک نام برای ميتواند شامل و مثلا باشد، اما يک برای تنها برای معتبر است. لازم به ذکر است که انتخاب این خاصيت در نوع محصول شما اثر خواهد داشت.

نام سازمان و يا شرکت خود را وارد کنيد .

نام واحد مربوطه را (در صورت وجود) وارد کنيد . این اطلاعات در گواهينامه شما نشان داده خواهند شد.

نام شهر خود را وارد کنید.

نام استان خود را وارد کنید.

نام کشور خود را انتخاب کنید (کد دو رقمی کشور).

دکمه را فشار دهيد.

در پنجره ، گزینه پیش فرض () را انتخاب کنید. در قسمت اگر سرور شما 128 بيتی است گزینه 1024 و در صورتيکه سرور شما 256 بيتی است گزینه را انتخاب کنيد. سپس دکمه را فشار دهيد.

نام فایلی را برای ذخيره کد در آن انتخاب کنيد.

جزئيات اطلاعاتی را که وارد کرده اید و مخصوصا گزينه را با دقت بازبینی کنيد. توجه کنيد که مورد نظر تنها برای نام دامنه ای که نمایش داده شده است کار مي کند و اگر شما اشتباه وارد کرده باشيد، بعداً غير قابل تصحيح ميباشد.

زمانيکه کالای مورد نظر خود را بر روی سایت سفارش ميدهيد محتوای این فایل را در فيلد مناسب بصورت کامل کپی کنيد.

سپس سایت اطلاعات را در فرم سفارش تکميل کنيد و کالای مورد نظر خود را سفارش دهيد.

ما پيشنهاد ميکنيم که شما از کد و رمز خود يک پشتيبان تهيه کنيد زيرا آنها تنها نزد شما موجود ميباشند و اگر آنها را از دست بدهيد نميتوانيم به شما کمک کنيم.

نحـــــــــوه توليد کـــــد در

کد شامل اطلاعات کلی در مورد سرور شما و کليد عمومی گواهينامه ديجيتالی و سایت شما خواهد بود. پس از تهيه کد آنرا با استفاده از در فرم سفارش محصول در فيلد مناسب قراردهيد.

روش توليد کليدهای مورد نياز و امضای گواهينامه :

بخش را انتخاب کنيد.

نرم افزار را انتخاب کنيد.

پنجره سایتی را که ميخواهيد کد برای آن توليد شود با کليک سمت راست و انتخاب گزينه باز کنيد.

به بخش وارد شويد.

دکمه را انتخاب کنيد.

راهبر () زير باز ميشود:

گزينه را انتخاب کرده و دکمه را فشار دهيد.

گزينه را انتخاب کنيد و دکمه را فشار دهيد.

نامی را برای این گواهينامه خود انتخاب کنيد. در صورتيکه از چندين استفاده ميکنيد این نام باید به راحتی خود را معرفی کند. لازم به ذکر است که این نام تنها برای اطلاع شما ميباشد.

اگر سرور شما 128 بيتی است يک کد 1024 بيتی توليد کنيد و در صورتيکه سرور شما 256 بيتی است يک کد 2048 بيتی توليد کنيد.دکمه را فشار دهيد.

نام سازمان و يا شرکت خود و واحد مربوطه را (در صورت وجود) وارد کنيد . این اطلاعات در گواهينامه شما نشان داده خواهند شد. سپس دکمه را فشار دهيد.

فيلد باید شامل يا باشد و يا آدرس کامل سایتی که ميخواهيد را بر روی آن استفاده کنيد باشد. برای مثال يک نام برای ميتواند شامل و مثلا باشد، اما يک برای تنها برای معتبر است. لازم به ذکر است که انتخاب این خاصيت در نوع محصول شما اثر خواهد داشت.

نام کشور و استان و شهر خود را وارد کنيد و سپس دکمه را کليک کنيد.

نام فایلی را برای ذخيره کد در آن انتخاب کنيد.

جزئيات اطلاعاتی را که وارد کرده اید و مخصوصا گزينه را با دقت بازبینی کنيد. توجه کنيد که مورد نظر تنها برای نام دامنه ای که نمایش داده شده است کار مي کند و اگر شما اشتباه وارد کرده باشيد، بعداً غير قابل تصحيح ميباشد.

زمانيکه کالای مورد نظر خود را بر روی سایت سفارش ميدهيد محتوای این فایل را در فيلد مناسب بصورت کامل کپی کنيد.

سپس سایت اطلاعات را در فرم سفارش تکميل کنيد و کالای مورد نظر خود را سفارش دهيد.

ما پيشنهاد ميکنيم که شما از کد و رمز خود يک پشتيبان تهيه کنيد زيرا آنها تنها نزد شما موجود ميباشند و اگر آنها را از دست بدهيد نميتوانيم به شما کمک کنيم.

نحـــــــــوه توليد کـــــد در

با استفاده از قسمت را باز کنید.

در فرم جدید که برای شما نشان داده میشود اطلاعات اکانت خود را وارد کنید تا به سیستم وارد شوید.

از ستون سمت چپ گزینه ی و بعد از نوار بالا گزینه ی را انتخاب کنید.

صفحه ی باز میشود.

گزینه ی را انتخاب کنید.

در فرم بعد در قسمت نامی برای وارد کنید.

اگر کد را برای میخواهید ایجاد کنید تیک گزینه را زده و را وارد کنید.در غیر اینصورت به صفحه ی بعد بروید.

دکمه را بزنید را زده و سروری که قرار است روی آن نصب شود را انتخاب کنید.

اگر شما در حال تولید برای هستید این مرحله رد خواهد شد.در غیر اینصورت گزینه های مورد نظر خود را که میخواهید از استفاده کند را انتخاب کنید.(برای انتخاب بیشتر از یک گزینه دکمه ی را گرفته و گزینه های دیگر را انتخاب کنید.)

در صفحه ی بعد لیستی لیستی از اسامی را خواهید دید که به شما پیشنهاد میدهد که در خود قرار دهید.

با زدن برروی دکمه ی + میتوانید به این لیست موارد دیگر بیافزایید.

نام سازمان و يا شرکت خود را وارد کنيد .

نام واحد مربوطه را (در صورت وجود) وارد کنيد . این اطلاعات در گواهينامه شما نشان داده خواهند شد.

کشور خود را از لیست موجود انتخاب کنید.

نام شهر خود را وارد کنید.

نام استان خود را وارد کنید.

مسیری را برای ذخیره ی فایل خود مشخص کنید و دکمه ی را کلیک کنید. (فایل با فرمت . ذخیره میشود.)

نحـــــــــوه توليد کـــــد در

کد شامل اطلاعات کلی در مورد سرور شما و کليد عمومی گواهينامه ديجيتالی و سایت شما خواهد بود. پس از تهيه کد آنرا به استفاده از در فرم سفارش محصول در فيلد مناسب قراردهيد.

روش توليد کليدهای مورد نياز برای :

برای توليد يک جفت کليد عمومی و خصوصی برای امضای گواهينامه الکترونيکی و توليد کد دستور زير را اجرا کنيد :

این فرمان دو فایل را برای شما درست ميکند , فایل دارای اطلاعات شخصی سرور شما ميباشد و باید از آن بخوبی محافظت کنيد تا در اختيار سایرين قرار نگيرد. از این فایل يک پشتيبان مطمئن تهيه کنيد زيرا در صورت از دست دادن آن ديگر نميتوانيد دوباره آنرا بدست آوريد.

اکنون سؤالاتی از شما پرسيده ميشود که پاسخ آنها در کد شما قرارداده خواهد شد.

برخی از فيلدها دارای مقدار پيش فرض ميباشند. در اینصورت اگر شما بجای مقدار فيلد عبارت "." را تایپ کنيد و کليد را فشار دهيد , آن فيلد بصورت خالی قرارداده خواهد شد.

-----


لطفا مقاديری ويژه زير را نيز برای درج در امضای خود , وارد کنيد :-----

نام کامل دامنه خود را جهت فيلد يا وارد کنيد. به عنوان مثال

شما ميتوانيد فيلدهای , و را برای يک خالی بگذاريد.

کد شما اکنون توليد شده است. شما ميتوانيد با يک ويراشگر متن فایل را باز کنيد و محتويات آنرا در فيلد مخصوص در فرم سفارش کپی کنيد.

نحـــــــــوه توليد کـــــد در

**تذکر: با انجام مراحل زیر یک جدید ميبایست ایجاد شود. اگر جدید را بر روی قدیمی نصب نمائيد، شما کار نخواهد کرد. از های خود بک آپ گرفته و آن ها را در صورت لزوم حذف نمائيد.

شما از دستورات استفاده خواهید کرد.در صورت لزوم مسیر جاوا را در قسمت قرار دهید.وقتی که مطمئن شدید کدهای به صورت دقیق کار میکنند به مسیری که میخواهید ها و هایتان را نگه دارید رفته و کد زیر را وارد کنید.

** نکته : به قسمت در دستور زیر توجه کنید.این کلمه در زمان نصب لازم میشود.

حال باید پسوردی برای خود وارد کنید و در ادامه از شما مشخصات لازم را از شما خواهد گرفت.

**نکته : وقتی از شما خواسته شد که نام و نام خانوادگی را وارد کنید باید را وارد کنید.برای نمونه و اگر میخواهید سفارش دهید از استفاده کنید.

بعد از تکمیل مراحل شما باید اطلاعات را تایید کنید.برای اینکار کلید یا کلمه ی را تایپ کنید و دکمه ی را انتخاب کنید.از شما میخواهد که رمز را دوباره وارد کنید.بعد از اتمام فایل در مسیری که قبلا مشخص کرده اید ایجاد میشود.

حال با استفاده از ایجاد شده کد را ایجاد میکنیم.دستور زیر را وارد کنید.

رمز ورود (پسورد) مورد نظر را وارد کنید.

فایل برای شما ایجاد میشود.

CPANEL
HSPHERE
IBM
JAVA
LYNC 2013
Exchange 2007
Exchange 2010
Plesk
Sun Java Web Server
SharePoint 2010
SharePoint 2013
Weblogic